Har du frågor om C55 segling och/eller båten

C55 Förbundet har tre fleeter East-, Syd- och Westfleet, för att ge service till seglarna inom respektive område.

Kontaktpersoner är för Westfleet Anett Sjöö (anetts@outlook.com), Per Brändström (per@brandving.se)  och Gunnar Malmgren (gunnar.55@hotmail.com).

För Sydfleet är Oscar Johansson (oscarjohansson91@gmail.com) kontaktperson.

För Eastfleet är kontaktpersonerna Matilda Eriksson (nossikan@gmail.com), Viktor Lindqvist61@gmail.com) och Thomas Wrande (thomas.wrande@gmail.com).