Medlemskap i Svenska C55 Förbundet

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018
* Medlemsavgiften för privatägdbåt är 250 kr.
* Medlemsavgiften för klubbägdabåtar är 250 kr.
* Avgiften för stödmedlem är 100kr och juniorer är det 50 kr.

Då får du tillhörighet i en av Sveriges tre C55 fleeter. Möjlighet att delta på den regionala fleetrankingen samt SM. Samt möjlighet att deltaga i de olika fleeternas lokala arrangemang, sommar som vinter.

Betalas till Plusgiro 1007510-9.
Ange i meddelanderutan namn, ev. båtnr, adress.

 

Sending

 

Du kan också maila dina uppgifter till gunnar.55@hotmail.com om formuläret av någon anledning inte skulle fungera.

Mvh
Styrelsen