Resultat Distriktmästarskap Eastfleet

Seglingarna hölls av Värmdö Jolleseglare på Torsbyfjärden. Prisutdelning 21/11 på Stockholms seglarförbunds årsmöte.

1. SWE 492, Dalarö BK, August Isacsson, Per Isacsson

2. Griffin, SWE 393, VJS, Filip Forsby, Marit Annink

3. SWE 475, DBK, Thomas Wrande, Claes Nordensson