För att en båt/besättning ska ingå i fleeternas seriers resultatlista ska årsavgiften vara betald samt att båten ska vara registrerad och inmätt i Svenska C55 förbundet (inne ha giltigt mätbrev).

Det skall vara en betalande medlem ombord.

Börjar man säsongen med att delta i några seglingar innan medlemsavgiften är betald, så räknas inte dessa seglingar även om avgiften betalas efteråt.