Här presenteras styrelsen med styrelseordförande Thomas Wrande i spetsen!

East
Thomas Wrande - Ordförande Tel: 070 619 67 14

Joar Annink - Ledamot

Lars Gradén - Ledamot

West
Gunnar Malmgren - Kassör Tel: 070 81 936 10

Johan Bärring - Ledamot Tel: 0735123178

Fredrik Boberg - Ledamot

South

Oscar Johansson - Ledamot Tel: 0704973708

Hugo Johansson - Ledamot

Kontakta oss gärna vid frågor! Antingen genom telefon eller skicka ett mail till thomas.wrande@gmail.com