Här presenteras styrelsen med styrelseordförande Thomas Wrande i spetsen!

Thomas Wrande - Ordförande

Gunnar Malmgren - Kassör

Fredrik Boberg - Ledamot

Johan Bärring - Ledamot

Oscar Johansson - Ledamot

Hugo Johansson - Ledamot

Joar Annink - Ledamot

Lars Gradén - Ledamot