Att trimma riggen rätt är ett mytiskt område i C55 klassen. Segelmakarna har dock publicerat instruktioner för sina segel, och de skiljer sig en del.

Björn Österberg hos North har seglat aktivt i klassen och vann också SM med sina segel. Björn publicerade följande instruktion för seglen:

"Vi kör med masten längst bak på skenan och förstag på 6130 pin-to-pin. Spridarna är på minlängd med max svep. Vi använder en LOOS mod A riggspänningsmätare för följande bas-inställning:

Bas (3-6 m/S)

förstag 31

toppvant 38

undervant 28

förböj ca 35 mm

För riktig lättvind släpper vi 4 varv i vardera toppvant.

Lätt (1-3 m/s)

förstag 25

toppvant 33

undervant 26

förböj ca 10 mm

För hårdvind tar vi hem 5 varv (mot bas) i vardera toppvant.

Hård +6 m/s

förstag 36

toppvant 41

undervant 31

förböj ca 75 mm"

North seglen är alltså sydda för ett visst förböj på masten. Många har upplevt att det är svårt att få till förböjet hur man än försöker. Ett trick är att montera toppvanten framför undervanten vid relingen, då kommer det ca 2 cm längre fram och sätter lite mer tryck på spridarna. Och följer man Björns råd och ställer masten längst bak på skenan uppnår man också en liknande effekt. Här kan noteras att det finns de som påstår att Björn har skrivit hel, att de kommer ihåg att Björn hade masten längst fram! Det här hör till den spännande mytologin in klassen. Det finns också seglare som menar att költrumman inte håller för att ställa masten längst bak och spänna så hårt som Björn föreskriver (Arne K, en legendar i svensk kappsegling och så också i C55 klassen har bevisligen behövt reparera trumman på sin båt).

En annan framgångsrik segelmakare i klassen (ett SM Guld) som också seglat framgångsrikt i klassen (brons i Skanör 2016) är Henrik Edman i Malmö. Henrik syr istället seglen för en rak mast och är mer försiktig med vantspänningarna. Så här står det på edmansails.com:

Trimanvisning

För att dina segel ska fungera optimalt är det viktigt att få rätt grundtrim på masten. Här följer några tips om hur man åstadkommer detta.
1. Se till att masten står i lod i sidled.
2. Spänn upp riggen så att masten står spikrakt. Om masten böjer så är spridarna riktade för mycket bakåt. Det är mycket viktigt  att masten är riktigt inställd. Om masten böjer för mycket så blir storen alltför plan och då får man problem med höjden i lätt- och mellanvind.
3. Ställ in rätt förhållande mellan toppvant och undervant. Detta gör man under segling. Gå fram och flukta utefter mastens framkant. Den ska inte böja i sidled under förstagsinfästningen. Kaltoppen böjer av något åt lä. Masten ska alltså vara i princip rak i sidled. Då har du rätt förhållande mellan topp- och undervant.
4. Ställ in rätt vantspänning. Nu ska du skruva lika mycket i topp- och undervant. Som utgångspunkt kan man spänna riggen så att lä undervant är precis sträckt i mellanvind 4-6 m/s. I lätt vind släpper man ett eller ett par varv och i hårdvind spänner man upp ett eller ett par varv.

Segel

C 55:an saknar en del av de trimanordningar som många andra båtar har, exempelvis häckstag och skotvagn.  Därför är det extra viktigt att grundinställningarna är riktiga  I vindar under 5 m/s skotar man storen så att  den översta tellisen står 50% bakåt och 50% framåt. Om man upplever att telltales i focken är oroliga så beror det oftast på att man har för litet sagg i förstaget och det åtgärdar man genom att släppa i riggspänningen.
När vinden ökar över 5 m/s ska alla akterlikstellisar i storen peka bakåt. Bomuthalet dras så att seglet blir plant i nedre delen.
Det viktigaste i hårdvind är att styra så att båten inte kränger mer än 10-15 grader samtidigt som man bibehåller båtens fart. Det är en balansakt som kräver en del träning. Eftersom det är svårt att plana ut seglet så tvingas man släppa av på storskotet i hårdvind för att inte kränga för mycket. Man kan också pröva att  dra cunningham hårt och dra kicken hårt. Då böjer masten något  och buken flyttas fram vilket leder till att kraften i seglet miskar.
Lycka till med dina segel och kontakta gärna Edman Sails du har frågor om dina segel.

En ytterligare segelmakare med stora framgångar i klassen (SM Guld 2015 och ett antal topp-placeringar) är Boding sails. De har haft segelmakare aktiva i klassen också. Men någon trim-instruktion hittar jag inte på deras hemsida, möjligen får man en sådan när man köper segel.

Likaså Qantum har C55 i sin databas, men någon trim-guide hittar jag inte.

Det är viktigt att tänka på att klass-regeln inte tillåter ändring riggspänningen under segling, det får man göra mellan racen.

När det gäller fockens infästning i halshornet sker det också en hel del experimenterande. Det finns de C55-seglare som bestämt hävdar att man aldrig skall ha fock-skot skenan någon annanstans än längst bak, och att man istället skall ha öglor arrangerade i stäven för att sätta halshornet olika högt beroende på vindstyrkan. Men att arrangera ett löpande trim som på Expressen är inte tillåtet enligt klass-regeln. Testa själv vilket som passar dig bäst.

Även Gransegel har besättningar aktiva i klassen. Gransegel har publicerat sin Granbokenhttps://www.gransegel.se/bok/granbok_frame.html  som är skön läsning för alla trimmare. När jag helt har skruvat bort mig och seglat lågt och långsamt i en regatta brukar det bli högläsning i Graboken med besättningen och så börjar vi om från början. Släpp alla vantskruvar och passa på att smörja dem lite, ställ upp masten och börja om.

Även Elvström gör racing-ställ till C55 även om vi inte sett någon av deras mest kända segelmakare segla i klassen, likaså Hamel i Karlshamn som haft fabriks-seglare med ganska nyligen. Ja listan kan göras längre, det finns många duktiga segelmakare som gärna syr upp racing-segel till C55, vad denna lilla artikel vill belysa är att man bör fråga sin segelmakare vilken mastböj denne utgår ifrån. Som vi ser skiljer det sig, i övrigt är det ganska men inte helt likt.

När det gäller focken menar tex Henrik Edman att en sk "bandy-klubba" inte passar på C55, den är ganska tung-driven i sjögång och mellanvind. Med det menar han att C55 behöver en rund form på hela focken sett uppifrån, till skillnad mot de försegel man kan se på extremt lätt-drivna båtar som kan ha form bara efter förstaget och sedan en plan yta bakåt. Men kanske finns det segelmakare som inte håller med om detta, och kanske skulle man vilja ha en bandy-klubba för hårdvinds-segling? Och något man bör fråga sin segelmakare är vilket kryss-spår denne utgår ifrån, dvs vilken erfarenhets-nivå som förväntas av den som beställer ett racing-ställ. Tex utgår North från att den som beställt ett sådant klarar att segla ett extremt smalt spår även i besvärlig sjögång (inte det lättaste i en C55 med begränsade möjligheter att trimma ur storen), andra kan ha en något mer förlåtande spår-vidd (tex Elvström har traditionellt ett något bredare spår i sina standard-racing ställ).

Lycka till

Johan Bärring